Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc este o unitate sanitară publică cu profil de urgență, cu secții și compartimente de spitalizare continuă și de zi, respectiv ambulatorii de specialitate. Funcționează în subordinea Consiliului Județean Harghita, pe baza principiilor prevăzute în Legea nr. 95/2006.

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc oferă o gamă largă de servicii medicale locuitorilor oraşului Miercurea Ciuc, al judeţului Harghita și judeţelor limitrofe.

Activitatea se desfășoară în cinci clădiri distincte. Spitalul are o Unitate de Primire Urgenţe modernă unde se rezolvă peste 25.000 de cazuri anual. Din structura spitalului face parte și Centrul de Sănătate Vlăhiţa.

Numărul medicilor din spitalul nostru a crescut continuu în ultimii ani, lărgindu-se numărul specializărilor. Munca medicilor este ajutată de asistenți medicali calificați, iar funcționarea instituției este asigurată de personal auxiliar, administrativ, financiar-contabil. Spitalul este condus de Comitetul Director din care face parte managerul spitalului, directorul medical, directorul financiar-contabil și directorul de îngrijiri.

Dotarea spitalului se îmbunătățește încontinuu, facem eforturi pentru a asigura echipament modern pentru diagnosticare și tratament în cabinete, pe secții și în blocul operator.

Obiectivul nostru principal este asigurarea unor servicii medicale de calitate, centrate pe pacient, și considerăm misiunea noastră îndeplinirea sloganului: Calitate înainte de toate.

 

Structura organizatorică a Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Organigrama Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Clasificarea Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Regulamentul de organizare și funcționare al Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc

Contract colectiv de muncă

Regulament intern cu Plan Alb

Acord de Colaborare transfer interclinic Spit.Cl.Jud.Tg.Mures

Regulament acordare voucher – 2022-2026
Codul de etică
Cod etic și de conduită