Lista organizaţiilor autorizate să asigure servicii sociale:

 

1. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Serviciul de Asistenţă Socială

RO – 530173 Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2

Tel: 0266 – 324 193  Fax: 0266 – 372 137 – int. 612; Mobil serviciu: 0732 500 595

Email: asistentasocialaupu@yahoo.com

 

– Identificarea persoanelor aduse la Secţia UPU despre care nu se cunosc date, precum şi identificarea aparţinătorilor acestora;

– Identificarea persoanelor care nu au însoţitori, care nu necesită internare şi care nu au posibilitatea de a se descurca singur privind plecarea înapoi la domiciliu;

– Identificarea cazurilor de copii abuzaţi sau neglijaţi de către părinţi sau alte rude din familie; consiliere, sesizarea telefonică şi în scris a organelor de poliţie, a consiliilor locale şi a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

– Identificarea cazurilor de violenţă familială; consiliere, sesizarea organelor de poliţie;

– Consilierea persoanelor aduse în stare de ebrietate, a aparţinătorilor acestora, luarea lor în evidenţă în Raportul pentru Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog, îndrumarea lor către centru; ataşarea recomandărilor din partea asistentului social la foaia de examinare;

– Consilierea persoanelor cu tentative de suicid, a aparţinătorilor acestora, luarea în evidenţă a cazurilor de suicid în Raportul pentru Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog; ataşarea recomandărilor din partea asistentului social la foaia de examinare;

– Identificarea persoanelor victime ale violului, consilierea lor şi a aparţinătorilor, sesizarea telefonică şi în scris a  organelor de poliţie;

– Realizarea demersurilor necesare privind transferul pacienţilor la Centrul de Sănătate Vlăhiţa;

– Identificarea persoanelor în vârstă cu sau fără însoţitori care au semne de neglijenţă, abuz, situaţii  material-locative precare;

– Identificarea femeilor venite să nască ale căror copii născuţi s-ar putea afla în situaţie de risc (femei de etnie rromă, fără loc de muncă, cu probleme psihice sau de natură alcoolică);

– Identificarea femeilor minore, sub vârsta de 16 ani, venite să nască;

– Consilierea, luarea în evidenţă a persoanelor fără adăpost; verificarea posibilităţii de cazare la Adăpostul de Noapte a acestora, sesizarea primăriei.

 

2. Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita

RO – 530140 Miercurea Ciuc, Piaţa Libertăţii, nr.5

Tel: 0266 – 314 711

E-mail: office@dgaspchr.ro

 

Activităţi în domeniul:

– Protecției persoanelor adulte: sprijină aceste categorii de persoane aflate în nevoie prin consiliere și le asigură servicii adecvate în vederea refacerii și dezvoltării capacităților individuale şi familiale pentru a depăși situațiile dificile în care se află prin acordarea de suport financiar, material și juridic, în condițiile legii. De asemenea, asigură măsurile de protecţie necesare pentru reabilitarea persoanelor adulte care s-au aflat în situații de risc.

– Protecției persoanelor cu handicap: asigură respectarea drepturilor persoanelor cu handicap prin acordarea de servicii de asistență, consiliere, îngrijire, tratament, recuperare, reabilitare, orientare și formare profesională, precum și alte tipuri de servicii, în funcție de nevoile persoanelor cu handicap, în baza încadrării acestora în categorii de persoane cu handicap.

– Protecției copilului și a familiei: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Harghita asigură respectarea drepturilor copilului prin servicii de consiliere, prevenire a separării acestuia de familie, propune și aplică măsurile de protecție specială pentru copiii aflați în dificultate sau cu handicap.

 

3. Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog al Judeţului Harghita

RO – 530132 Miercurea Ciuc, str. Nicolae Bălcescu, nr. 1

Tel/fax: 0266 – 311 200 

Email: cpeca.harghita@ana.gov.ro

 

Proiecte, campanii, activităţi de informare – educare – sensibilizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate, promovează implicarea voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire, organizează cursuri, seminarii, conferinţe pentru specialiştii din domenii conexe prevenirii consumului de droguri, colaborează cu instituţiile şi autorităţile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale.

 

4. Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a Judeţului Harghita

RO – 530140 Miercurea Ciuc, str. Kossuth Lajos, nr. 94

Tel/fax: 0366 – 101 249; 0366 – 101 250; Fax: 0266 – 371 080; 0266 – 372 157 

Email: dmpshr@dgmsshr.ro

 

– Organizează și coordonează activitățile de asistență socială la nivel județean;

– Colaborează cu organizațiile non-profit care au ca obiect de activitate protecția socială;

– Sprijină agenții economici și unitățile bugetare în vederea aplicării corecte și concrete a legislației în domeniul salarizării, normării muncii, încheierii contractelor colective de muncă;

– Sprijină acțiunea de negociere a contractelor colective de muncă; înregistrează și organizează evidența acestora;

– Asigură aplicarea prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, și a Hotărârii de Guvern nr. 522/2003 pentru aprobarea Normelor de aplicare a ordonanței;

– Exercită în condițiile prevăzute de lege, concilierea și arbitrajul în cazul conflictelor de interese.

  

5. Asociația Handicapaţilor Fizici Judeţul Harghita

RO – 530211 Miercurea Ciuc, str. Márton Áron, nr. 50, Harghita, România

Tel/Fax: +40 (0)266 – 316 204; +40 (0)266 – 316 204

E-mail: office@handicap-hr.org.ro

 

Asociaţia, în primul rând, se ocupă de apărarea drepturilor persoanelor cu dizabilități fizice, pentru respectarea legiilor existente, a propus elaborarea unor noi proiecte de legi. La începutul existenţei noastre ca o asociaţie, am împărţit si pachete. De cele mai multe ori nu am făcut-o cu plăcere deoarece suntem convinşi că oamenii nu de acest fel de donaţii aveau nevoie, ci de respect. La împărţirea ajutoarelor se vedea şi mai mult cât de neajutoraţi sunt. Deoarece statul nu le-a acordat nici un fel de sprijin, aveau nevoie si de ajutoare. În loc de pomană aveau nevoie de locuri de muncă ca în acest fel să-şi recapete siguranţa de sine şi să câştige respectul celorlalţi, să găsească drumul spre integrarea lor în societate. A cerut dreptul la muncă pentru persoanele cu dizabilităti fizice și şanse egale pentru cei care sunt într-o situaţie defavorizată.

 

6. Asociaţia Tinerilor Csibész

RO – 530204 Miercurea Ciuc, str. Kájoni, nr. 1, jud. Harghita

Tel/Fax: +40 (0)266 – 317 079

E-mail: somlyo55@gmail.com

 

Asociaţia în primul rând intervine cu sprijin la dificultăţile de integrare a tinerilor care ies din sistemul de protecţie a copilului.

 

7. Fundaţia Caritas – Alba Iulia

RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147

Tel: +40 (0)266 – 315 763; Fax: +40 (0)266 – 313 101

Email: homecare.office@5-ab.ro

Misiunea Organizaţiei Caritas Alba Iulia este:

– promovarea carităţii şi dreptăţii sociale;

– promovarea de concepte şi orientări în politica socială;

– reintegrarea celor săraci şi marginalizaţi în societate, fără deosebire de naţionalitate, religie, rasă, sex sau convingeri politice;

– dezvoltarea comunitară;

– cooperarea cu autorităţile locale, naţionale şi cu alte organizaţii naţionale şi internaţionale;

– asigurarea unui potenţial uman calificat şi motivat;

– redarea demnităţii umane fiecărei persoane.

 

8. Asociaţia ÁRADAT – Serviciul de consiliere online şi telefonic

RO – 530203 Miercurea Ciuc, str. Szék, nr. 147

Tel.: +40 (0)266 – 317 505

Email: aradategyesulet@gmail.com

 

„A oferi ajutor cuiva înseamnă a-l întări în sensul vieţii sale.”

Asociaţia noastră doreşte să vină în ajutorul celor care se simt pierduţi în cultura deznădejdii, şi-au pierdut identitatea şi nu îşi mai pot regăsi – în Dumnezeu şi în speranţă – rădăcinile propriei vieţi. Scopul nostru este să oferim ajutor persoanei, în vederea îngrijirii vieţii psihice/spirituale proprii, promovarea şi dezvoltarea vieţii spirituale şi a autocunoşterii în rândul tinerilor şi al adulţilor. Considerăm drept misiunea noastră construirea şi răspândirea culturii vieţii şi în acest fel.