Nr. crt. Nume și prenume Funcția deținută Modificări Declarații de avere Declarații de interese
1 Antal Renáta Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
2 Bíró Kinga Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
3 Bokor Martin Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
4 Groza Noémi Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
5 Lányi Szabolcs-Stefan Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
6 Lázár Cecilia-Erzsébet Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
7 Máthé Árpád-Miklós Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
8 Szabó Gyula Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
9 Tar Gyöngyi Membru consiliu de administrație Deschide Deschide
10 Zonda Erika Președinte cosiliu de administrație Deschide Deschide