Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată 23 – 26.04.2024

ANUNŢ  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale în perioada 23.04.2024-26.04.2024, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă: Psiholog clinician grad: practicant 1 post la Secția Cardiologie Asistent medical generalist grad: debutant-principal 1 post la Secția Gastroenterologie…

Post vacant unic – Asistent medical generalist cu atribuții de gipsar

ANUNŢ  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, organizează concurs pentru ocuparea postului vacant unic contractual în perioada 16.04.2024-19.04.2024, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. POST VACANT UNIC, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:  Asistent medical generalist grad: debutant-principal, cu atribuții de gipsar conform fișei postului 1 post unic la Cabinet…

Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată 12-15.03.2024

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante contractuale în perioada 12.03.2024-15.03.2024, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă: Moașă grad: debutant-principal – 1 post la Sala de naștere Obstetrică-Ginecologie Asistent medical generalist grad: debutant-principal –…

Posturi unice, perioada 04.03.2024-07.03.2024

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, organizează concurs pentru ocuparea posturilor unice vacante contractuale în perioada 04.03.2024-07.03.2024, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE UNICE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:   Logoped grad: debutant-principal -1 post unic la Unitate de Accident Vascular Cerebral Acuți  Psiholog…

Anunț medici 2024

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS În temeiul art. 46 lit. a) din Ordinul ministrului sănătății nr.166/26.01.2023, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante din spitalele publice, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, cu sediul în Mun. Miercurea-Ciuc, strada Dr.Dénes László, nr.2, județul Harghita, anunță…

Organizare examen de promovare 23.01.2024

A   N   U   N   Ţ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE   În conformitate cu: prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevederile Ordinul nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii,…

Organizare examen de promovare 29.11.2023

A   N   U   N   Ţ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE În conformitate cu: prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevederile Ordinul nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade…

Concurs director medical 28 noiembrie 2023

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006, privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinul nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director în spitalele publice, modificat prin Ordinul nr. 954/2017.   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru…

Concurs director financiar-contabil 2023

ANUNȚ AMÂNARE CONCURS pentru ocuparea funcției specifice Comitetului director respectiv director financiar-contabil   În temeiul art. 13 alin. 1 lit. a) din Ordinul ministrului sănătății nr. 954/2017 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice,…

Organizare examen de promovare 25.09.2023

A   N   U   N   Ţ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE În conformitate cu: prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevederile Ordinul nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade…

Anunt suspendare concursuri

ANUNȚ   Având în vedere art. IV, alin.1 din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante: Medici, conform Anunț de concurs nr. 8956/2023: – un post cu normă întreagă de…

Concurs director medical 20 iunie 2023

ANUNȚ   În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinul nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director în spitalele publice. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea postului vacant de…

Concurs medici iunie-august 2023

ANUNȚ SUSPENDARE   Având în vedere art. IV, alin.1 din OUG nr. 34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante: Medici, conform Anunț de concurs nr. 8956/2023: – un post cu normă întreagă…

Posturi vacante 12.-14.06.2023

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante contractuale în perioada 12.06.2023-14.06.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă:   Asistent social -1 post la Centrul de Sănătate Vlăhița-Compartiment Îngrijiri Paliative   Psiholog…

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER – 26 iunie 2023

 CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE MANAGER AL SPITALULUI JUDEȚEAN DE URGENȚĂ MIERCUREA CIUC   Consiliul de administrație al Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, în conformitate cu OMS nr. 1520/2016, privind Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției de manager persoana fizică din spitalele publice din rețeaua proprie a Ministerului Sănătății și…

Posturi vacante 23.-26.05.2023

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale în perioada 23.05.2023-26.05.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:   COORDONATOR NUTRIȚIONIST ȘI DIETETICIAN – 1 post la Compartiment nutriție și dietetică-Bloc Alimentar   ȘEF…

Concurs medici mai-august 2023

ANUNȚ concurs pentru post contractual conform H.G. 166/2023   Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, organizează concurs, pentru următoarele posturi vacante și temporar vacante de medici, posturi contractuale în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii nr.166/26.01.2023 coroborat cu  H.G. nr. 1336/08.11.2022:   – un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul an  de…

Posturi vacante 19.-24.05.2023

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante contractuale în perioada 19.05.2023-24.05.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată cu normă întreagă:   Moașă grad: debutant-principal -1 post la Sala de naștere Obstetrică-Ginecologie Asistent medical generalist…

Posturi vacante 24.-27.04.2023 / modificare calendar concurs 09.-12.05.2023

ANUNȚ Privind modificarea calendarului de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante contractuale la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc   Având în vedere prevedrile art. 63 din HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice…

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Anunț medic șef Oftalmologie

ANUNŢ              În conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii şi Fam. Nr. 1406/2006, modificat şi completat coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs, următoarele funcții:   -șef Secția Oftalmologie   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: -cerere în…

Posturi vacante 30.03.2023-04.04.2023

ANUNŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții, în perioada 30.03.2023-04.04.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. – asistent medical șef la secția Neurologie; – asistent medical șef la secția Neonatologie; – asistent medical șef la secția Anestezie și Terapie Intensivă; – asistent medical șef…

Posturi vacante 01.-06.03.2023

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante contractuale în perioada 01.03.2023-06.03.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:   Asistent medical de farmacie grad: debutant-principal -1 post la Farmacie Asistent medical generalist grad: debutant-principal…

Organizare examen de promovare 13.02.2023

A   N   U   N   Ţ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE În conformitate cu: prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevederile Ordinul nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade…

Posturi vacante 22.-27.02.2023

ANUNŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante contractuale în perioada 22.02.2023-27.02.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: ȘEF SERVICIU – 1 post la Serviciul Administrativ ȘEF SERVICIU – 1 post la Serviciul Juridic ȘEF…

Organizare examen de promovare

  A   N   U   N   Ţ ORGANIZARE EXAMEN DE PROMOVARE     În conformitate cu: prevederile HG nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, prevederile Ordinul nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea…

Posturi vacante asistente șefe – 14 -17.02.2023

ANUNŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții, în perioada 14.02.2023-17.02.2023, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. – asistent medical șef la secția Medicină Internă; – asistent medical șef la secția Cardiologie; – asistent medical șef la secția Oncologie medicală; – asistent medical șef la…

Concurs medici august-noiembrie 2022

ANUNȚ   Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:   – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Oncologie medicală la secția  Oncologie medicală; – un post cu normă întreagă de medic rezident aflat…

Posturi vacante 15-19.07.2022

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 15.07.2022-19.07.2022, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post la Secția Gastroenterologie Asistent medical generalist grad:…

Posturi vacante asistente șefe – 14 -18.07.2022

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea următoarelor funcții, în perioada 14.07.2022-18.07.2022, , la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. asistent medical coordonator la Ambulatoriul Integrat cu Cabinete în Specialitățiile; asistent medical șef la secția Boli Infecțioase; asistent medical șef la secția Gastroenterologie; asistent medical șef…

Posturi vacante 08-12.07.2022

ANUNȚ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 08.07.2022-12.07.2022, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: Kinetoterapeut -1 post la Centrul de Sănătate  Vlăhița – Compartiment Îngrijiri Paliative  Asistent medical nutriționist…

Posturi vacante 27-29.06.2022

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 27.06.2022-29.06.2022, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:   Asistent medical nutriționist și dietetician -1 post la Compartiment Nutriție și Dietetică  Infirmier -1…

Posturi vacante 14-16.06.2022

ANUNȚ (MODIFICARE)    În completarea anunţului publicat în data de 25 mai 2022, prin prezenta vă aducem la cunoștință că s-au modificat datele de desfășurare a concursului pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante la Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, după cum urmează: – se prelungește termenul de depunere a dosarelor de concurs, până…

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – Anunț medic șef Iunie – August 2022

ANUNŢ              În conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii şi Fam. Nr. 1406/2006, modificat şi completat coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs, următoarele funcții:   -șef Secția Cardiologie -șef Secția Neonatologie -șef Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie -șef Secția…

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – concurs/examen medici aprilie-iulie 2022

ANUNŢ   Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi:   – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-Ginecologie la secția Obstetrică-Ginecologie; – un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul…

Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc – 14.04.2022

ANUNŢ   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 14.04.2022-19.04.2022, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ:   1.Inginer grad: debutant-IA -1 post la  Serviciu Tehnic (F.I.R.C + F.I.R.I.S.) 2.Referent de specialitate grad: debutant- I…

Concurs pentru Farmacist aprilie 2022

ANUNŢ   Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare   – un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie Clinică la Farmacie cu Punct de Lucru Vlăhița;   Dosarul de înscriere la concurs va…

Angajare fără concurs medici/chimist decembrie 2021

A   N   U   N   Ţ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de…

Concurs pentru medici/farmacist noiembrie 2021

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de medic rezident aflat în ultimul de pregătire confirmat în specialitatea Medicină Internă la Secția Medicină Internă; – un post cu normă întreagă de medic…

Angajare fără concurs 08 decembrie 2021

A   N   U   N   Ţ Angajare personal privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate…

Angajăm biolog și chimist

Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de Biolog la Laboratorul de Analize medicale;  – un post cu normă întreagă de Chimist la Laboratorul de Analize medicale;    Dosarul de înscriere la…

Anunț angajare fără concurs 29 noiembrie 2021

Angajare personal privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea…

Posturi vacante 11-16 noiembrie 2021

Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 11.11.2021-16.11.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: 1. Kinetoterapeut grad: debutant-principal -1 post la Secția Psihiatrie   2. Asistent farmacie grad: debutant-principal -1 post la  Farmacia cu punct…

Un post de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la secția Psihiatrie

A   N   U   N   Ţ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de…

Anunț angajare fără concurs (29 posturi)

  Angajare personal privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, pe perioadă determinată,în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr.…

Anunț angajare fără concurs

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art. 27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă, a următorului…

Anunț angajare fără concurs

Angajare personal privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României   Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea…

Angajăm farmacist cu drept de liberă practică

Având în vedere prevederile din H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 în conformitate cu prevederile art.21 din Legea 136/2020 coroborat cu…

Posturi vacante 9-14 septembrie 2021

ANUNŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 09.09.2021-14.09.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal -1 post la Secția Obstetrică-Ginecologie   2. Asistent medical generalist grad:…

Post vacant medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator

Având în vedere prevederile din H.G. nr. 826 din 5 august 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 În conformitate cu prevederile art.21 din Legea 136/2020 coroborat cu…

Posturi vacante 22-27 iulie 2021

ANUNŢ Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 22.07.2021-27.07.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: 1. Kinetoterapeut grad: debutant-principal -1 post la Secția Recuperare medicină fizică și balneologie 2. Asistent medical generalist grad: debutant-principal -2…

Anunț angajare fără concurs medic specialist obstetrică-ginecologie

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, aunță angajarea fără concurs pe durată determinată pe perioada stării de alertă,  până la maxim 30 de zile…

Posturi vacante 14.05.2021

ANUNŢ   Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de biolog debutant la Laboratorul de analize medicale; – un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea laborator farmaceutic la…

Concurs pentru medici – 21 mai 2021

  Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Secția Pneumologie; – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de…

Concurs pentru medici – 20 mai 2021

  Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie și Imagistică Medicală la Laborator Radiologie și Imagistică Medicală-temporar vacant pe o perioadă determinată de un an;…

Posturi vacante – 20-25 mai 2021

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 20.05.2021-25.05.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5. POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: 1. KINETOTERAPEUT: DEBUTANT-PRINCIPAL – 1 POST LA CENTRUL DE SĂNĂTATE VLĂHIȚA, COMPARTIMENT ÎNGRIJIRI PALIATIVE 2. PSIHOLOG CLINIC – 1…

Concurs pentru medici – 30 aprilie 2021

  Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția Pediatrie; un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie pediatrică la Secția…

Posturi vacante – 25-30 martie 2021

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 25.03.2021-30.03.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 1. Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post la Secția Cardiologie 2. Asistent medical generalist grad: debutant-principal –…

Posturi vacante – 02-04 martie 2021

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 02.03.2021 – 04.03.2021, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5.   POSTURI VACANTE, PE PERIOADĂ NEDETERMINATĂ, CU NORMĂ ÎNTREAGĂ: 1) Psiholog – 1 post la Secția Anestezie și Terapie Intensivă; 2) Psiholog –…

Posturi vacante – 07-11 ianuarie 2021

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 497/2010, coroborat cu prevederile art.185 din legea nr. 95/2006 și Ordinul nr. 1.706 din 2 octombrie 2007 privind conducerea şi organizarea unităţilor şi compartimentelor de primire a urgenţelor, organizează concurs pentru ocuparea funcției de asistent medical şef, în perioada 07.01.2021-11.01.2021:   ASISTENT MEDICAL…

Posturi vacante – 05 noiembrie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Posturi vacante – 2 noiembrie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Concurs pentru medici – 13 octombrie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Posturi vacante – 13 octombrie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Posturi vacante – 08 octombrie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă.Spitalul Judeţean de Urgenţă…

Posturi vacante – 21 septembrie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Posturi vacante – 25 august 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Posturi vacante – 10 august 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de…

Concurs pentru medici – 28 iulie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Posturi vacante – 28 iulie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de…

Concurs pentru medici – 21 iulie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de…

Posturi vacante – 21 iulie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de…

Posturi vacante – 16 iulie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean…

Concurs pentru medici – 23 iunie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de…

Concurs pentru medici – 10 iunie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul în municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de Urgenţă…

Concurs pentru medici – 9 iunie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, cu sediul din municipiul Miercurea Ciuc, str. Dr.Dénes László, nr.2, judeţul Harghita, în conformitate cu prevederile art.27 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, angajează până la maxim 30 de zile de la încetarea stării de alertă. Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea…

Concurs pentru medici – 13.03.2020

  Rezultatul probei scrise – Anatomie patologică  Rezultatul probei practice – Anatomie patologică Rezultatul evaluării – Anatomie patologică Rezultatul final – Anatomie patologică Rezultatul probei scrise – Gastroenterologie Rezultatul probei practice – Gastroenterologie Rezultatul final – Gastroenterologie Validarea rezultatelor – Anatomie patologică Validarea rezultatelor – Gastroenterologie    –––––––––––––––––––––––––––––-   ANUNȚ PRIVIND RELUAREA CONCURSULUI    –––––––––––––––––––––––––––––-…

Concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție – 28.02.2020

  În conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii şi Fam. Nr. 1406/2006, modificat şi completat coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs, următoarele funcții: – șef Secția Cardiologie – șef Secția Pneumologie – șef Secția ORL   Dosarul de înscriere la concurs…

Posturi vacante – 12-17 februarie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 12.02.2020-17.02.2020, la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5.    Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:  1) Psiholog – 1 post la Cabinetul de psihologie 2) Asistent medical de laborator grad: debutant-principal – 5 posturi la Laboratorul de analize medicale…

Concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție – 23.12.2019

  În conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii şi Fam. Nr. 1406/2006, modificat şi completat coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs, următoarele funcții: – șef Secția Oncologie medicală – șef Secția Dermatovenerologie – șef Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie –…

Posturi vacante – 14-17 ianuarie 2020

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 14.01.2020-17.01.2020, la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5.    Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:  1) Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post la Secția Urologie 2) Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post…

Concurs pentru medici – 13 decembrie 2019

  Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord. Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următorul post: – cinci posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgenţă la Unitatea de Primire Urgenţe-SMURD; – cinci posturi cu normă întreagă de medic rezident, ultimul…

Concurs pentru medici – 8 noiembrie 2019

  Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord.Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Laboratorul de analize medicale; – un post cu normă întreagă de biolog specialist pentru Laboratorul…

Posturi vacante – 14-19 noiembrie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 14.11.2019-19.11.2019, la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:  1) Kinetoterapeut – 1 post la Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 2) Asistent medical de laborator grad: debutant-principal –…

Concurs pentru medici – 11 octombrie 2019

  Spitalul Judeţean  de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita, scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ord. Min.Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următorul post: – cinci posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgenţă la Unitatea de Primire Urgenţe-SMURD; – cinci posturi cu normă întreagă de medic rezident…

Posturi vacante – 21-24 octombrie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 21.10.2019-24.10.2019, la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă:  1) Kinetoterapeut – 1 post la Secția Recuperare, Medicină Fizică și Balneologie 2) Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 2…

Concurs pentru medici – 23 octombrie 2019 – Obstetrică-ginecologie

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următorul post: – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Cabinetul de planificare familială;   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:…

Concurs pentru ocuparea funcțiilor de șef de secție

  În conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii şi Fam. Nr. 1406/2006, modificat şi completat, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, Jud. Harghita scoate la concurs, următoarele funcții: – șef Secția Neurologie; – șef Secția Psihiatrie; – șef Secția Neonatologie.   Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele…

Concurs pentru medici – 30 august 2019 – Radiologie și imagistică medicală

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Serviciul de evaluare și statistică medicală; – un post cu normă întreagă de…

Posturi vacante – 9-12 septembrie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante și temporar vacante în perioada 09.09.2019-12.09.2019 la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății, nr. 5.   Posturi vacante, pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 1) Psiholog – 1 post la Cabinetul de psihologie 2) Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post…

Concurs pentru medici – 30 iulie 2019 – Pediatrie

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Serviciul de evaluare și statistică medicală; – un post cu normă întreagă de…

Posturi vacante – 6-9 august 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 06.08.2019-09.08.2019 la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 1) Kinetoterapeut – 1 post la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie 2) Psiholog – 1 post la Cabinetul de planificare familială…

Posturi vacante – 16-19 iulie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 16.07.2019-19.07.2019 la sediul Consiliului Județean Harghita din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 1) Kinetoterapeut – 1 post la Secția Recuperare, medicină fizică și balneologie 2) Psiholog – 1 post la Cabinetul de planificare familială…

Concurs pentru medici – 14 iunie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc scoate la concurs în conformitate cu prevederile Ord. Min. Sănătăţii Nr. 869/2015, cu completările şi modificările ulterioare, următoarele posturi: – un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Serviciul de evaluare și statistică medicală; – un post cu normă întreagă de…

Posturi vacante – 18-21 iunie 2019

  Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante în perioada 18.06.2019-21.06.2019, la sediul Consiliului Județean Harghita, din Miercurea Ciuc, Piața Libertății nr. 5.   Posturi vacante pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă: 1) Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post la Secția Pediatrie 2) Asistent medical generalist grad: debutant-principal – 1 post…

Concurs pentru medici – 18 iunie 2019

  ANUNŢ   În conformitate cu prevederile Ord.M.S.F. 869 din 9 iulie 2015, concursul pentru ocuparea posturilor vacante de medici publicate în săptămânalul ,,Viaţa medicală” nr. 4 din 29 martie 2019, se va desfăşura în perioada 18.06.2019-19.06.2019, ora 10:00 la sediul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, str. Dr. Dénes László, nr. 2 (în bibliotecă).…

Concurs pentru ocuparea funcției de director medical

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director în spitalele publice, modificat prin Ordinul nr. 954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea…

Concurs pentru ocuparea funcției de director financiar-contabil

  În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului nr. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-Cadru de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcției specifice comitetului director în spitalele publice, modificat prin Ordinul nr. 954/2017, Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea-Ciuc organizează concurs/examen pentru ocuparea…

Posturi vacante – 9-12 aprilie 2019

  ANUNŢ ANULARE CONCURS   Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc anulează concursul pentru ocuparea postului de muncitor calificat zidar grad: I-IV, 1 post la Serviciul Tehnic (F.I.R.I.S.) pe perioadă nedeterminată, organizat în perioada de 09.04.2019-12.04.2019. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefonul nr. 0266-324193, int.109 la Serviciul RUNOS.   Manager, Dr. Konrád Judith   –––––––––––––––––––––––…