INFORMAȚII PRIVIND EXTERNAREA PACIENȚIILOR

 

Medicul curant va aduce la cunostința pacientului data externării cu cel puțin 24 ore înainte.

Medicul curant informează medicul de familie al asiguratului ori, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală sau bilet de ieşire din spital, transmise direct sau prin intermediul asiguratului, cu privire la diagnosticul stabilit, controalele, investigaţiile, tratamentele efectuate şi cu privire la alte informaţii referitoare la starea de sănătate a asiguratului.

 

Scrisoarea medicală conține informații despre:

– evaluarea stării de sănătate a pacientului la momentul externării;

– indicațiile de tratament și supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului):

– recomandări privind regimul igieno-dietetic de urmat;

– recomandări privind un stil de viață sănătos;

 

Actul medical efectuat se finalizează inclusiv prin eliberarea în ziua externării a prescripţiei medicale pentru medicamente cu sau fără contribuţie personală şi, după caz, pentru unele materiale sanitare, recomandare dispozitive medicale sau îngrijiri medicale la domiciliu, eliberarea de concedii medicale pentru incapacitate temporară de muncă, în situaţia în care concluziile examenului medical impun acest lucru.

 

Externarea pacienților decedați

Pentru managementul cazurilor pacienților decedați în timpul internării, predarea cadavrului către aparținători va fi realizată după cum urmează:

– Este permisă intrarea unui singur aparținător pe secția care externează pacientul decedat.

– În cazul în care aparținătorii (în rudenie cu pacientul decedat) nu se pot deplasa pentru realizarea activităților necesare externării pacientului decedat (de ex. se află în auto-izolare sau carantină) acestea vor da o declarație pe propria răspundere (conform modelului anexat), prin care împuternicesc pe terțe persoane pentru îndeplinirea formalităților, atât la nivelul secției care externează pacientul decedat, cât și în cadrul Serviciului de Anatomie Patologică / Medicină Legală.

 

Notă internă nr. 4 privind externarea pacienților decedați

Declarația aparținătorului decedatului