Reprezentanții presei sunt rugați să contacteze Serviciul de Relații Publice și Comunicare cu întrebările referitoare la activitatea spitalului, precum și cu cererile pentru interviuri, filmări, realizarea de fotografii. Despre starea unor pacienți internați în spital se dau relații numai în concordanță cu specificațiile legii nr. 46 din 2003.
Serviciul de Relații Publice și Comunicare: număr telefon: 0721280652, e-mail: presa@spitalmciuc.ro
Pentru a proteja pacienții noștrii realizarea de fotografii și filmări în incinta spitalului și în curtea acestuia este permisă numai după contactarea prealabilă a managerului.

Comunicat de presă

 

Purtătorul de cuvânt al spitalului este Dr. Konrád Judit, număr telefon: +40740136313

Reglementarea accesului mass-media în incinta unitatii sanitare

Reprezentanții presei sunt rugați să contacteze secretariatul spitalului, respectiv managerul cu întrebările referitoare la activitatea spitalului, precum și cu cererile pentru interviuri, filmări, realizarea de fotografii. Despre starea unor pacienți internați în spital se dau relații numai în concordanță cu specificațiile legii nr. 46 din 2003.

Reprezentantii mass-media au obligația de a contacta managerul/referentul de presă înainte de a intra în incinta Spitalului. Agentul de pază al unitatii sanitare poate solicita cartea de identitate și/sau legitimația de serviciu. Agentul de paza nu va permite accesul reprezentantiilor mass-media până când nu va avea confirmarea managerului sau a referentului de presă.

Referentul de presă/persoana desemnată va însoți permanent reprezentantii mass-media în incinta spitalului și va avea grijă ca aceștia să fie echipati corespunzător cu halat și papuci de unica folosinta, precum și cu ecuson.

Accesul reprezentantilor mass-media în Sectia ATI și compartimentele de terapie intensiva este limitată, posibilitatea vizitării secției și compartimentelor va fi luată de către medicul șef.

Reprezentanții mass-media vor avea acces mai larg în cadrul unitatii sanitare în urmatoarele situatii:

  • când însoțesc o delegatie oficiala;
  • însotiti de Managerul spitalului și/sau ceilalti membri ai Comitetului Director.

 

Acordarea interviurilor în cadrul Spitalului

lnterviurile în cadrul spitalului vor fi acordate de către manager/referentul de presă, sau alte persoane desemnate de câtre conducerea spitalului, cu respectarea drepturilor copilului, demnității umane, drepturilor pacienților, precum și a Regulamentului UE nr. 679/2016.

 

Fotografierea și filmarea in cadrul spitalului

Referentul de presă/persoana desemnată va însoți reprezentantii mass-media în incinta spitalului. Reprezentantii mass­media pot filma în spital numai în spatiile pentru care managerul și-a exprimat acordul în mod explicit iar intervievarea pacientilor sau filmarea acestora se poate face numai în conditiile legii.

Serviciul Relatii Publice/referentul de presa va asigura periodic, sau de fiecare data când activitatea spitalului prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate de presa, informări de presă, organizarea de conferinte de presă, interviuri sau briefinguri.

În cazul în care reprezentantii mass-media solicita referentului de presa informatii verbal, acestea vor fi furnizate în cel mai scurt timp posibil. Dacă difuzarea informatiilor necesita timp, purtatorul de cuvânt poate solicita ca intrebările sa-i fie transmise de către ziariști in format electronic pentru a putea formula raspuns.

 

Cadru legislativ:

  • Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sănătății;
  • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
  • Legea nr. 46/2003 a drepturilor pacientului;
  • Ordin MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare.