În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordinului Ministerului Sănătății nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor Comitetului director din cadrul spitalului public, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc este condus de Comitetul director având următoarea componență:

Manager: dr. Konrád Judith

Director medical: dr. Melles Orsolya

Director financiar-contabil: ec. László Botond

Director de îngrijiri: as. med. pr. Szekeres Ildikó

Director administrativ: Stekbauer Zsombor Norbert 

Menu