A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba beutalt beteg jogai:

1. A betegeknek joga van a legmagasabb szintű egészségügyi ellátáshoz, amivel a társadalom rendelkezik, az emberi, anyagi és pénzügyi erőforrásokkal összhangban.

2. A betegnek joga van a személyét megillető tisztelethez, bármilyen megkülönböztetés nélkül.

3. A betegnek joga van megkapni a felvilágosítást az elérhető egészségügyi szolgáltatásokról, valamint arról, hogyan veheti igénybe ezeket.

4. A betegnek joga van ismerni az ellátását biztosító egészségügyi személyzet személyazonosságát és szakmai státuszát.

5. A beutalt betegnek joga van tájékozottnak lenni azokról a szabályokról és szokásokról, amiket a bennfekvése alatt be kell tartania.

6. A betegnek joga van tájékozottnak lenni az egészségi állapotát, a javasolt orvosi beavatkozást, minden beavatkozás lehetséges kockázatát illetően, más alternatívák létezését a javasolt eljárásokkal szemben, beleértve az el nem végzett kezelés és a javaslatok be nem tartását, valamint a diagnózisát és prognózisát érintő adatokat illetően.

7. A betegnek joga van eldönteni, hogy akar-e további tájékoztatást abban az esetben, ha az orvos által nyújtott információk szenvedést okoznak neki.

8. A beteg felvilágosítása során tiszteletteljes, világos nyelvezetet kell használni, a lehető legkevesebb szakkifejezést használva. Abban az esetben, ha a beteg nem ismeri a román nyelvet, a tájékoztatás az anyanyelvén történik, vagy egy másik nyelven, amit ismer, esetleg egy másik kommunikációs formát használva.

9. A betegnek kifejezett kérésére joga van ahhoz, hogy ne tájékoztassák, és maga helyett egy másik személyt nevezzen meg, aki helyette felvilágosítást kapjon.

10. A betegnek joga van második orvosi véleményt kérni és kapni.

11. A betegnek joga van kibocsátáskor kérni és megkapni egy írott összefoglalót, ami a vizsgálatokat, diagnózist, a bennfekvés ideje alatt kapott kezelés és ápolás előírását tartalmazza.

12. A betegnek joga van visszautasítani vagy megszakítani az orvosi beavatkozást, írásban vállalva ezen döntéséért a felelősséget. Az orvosi beavatkozás visszautasításának vagy megszakításának következményeit a betegnek el kell magyarázni.

13. A betegnek joga van a titoktartáshoz és a magánélethez.

14. A betegnek joga van hozzáférni a saját orvosi adataihoz.

15. A betegnek joga van az egészséges szexuális életet és szaporodást fejlesztő információkhoz, oktatáshoz és szolgáltatásokhoz, bármiféle megkülönböztetés nélkül.

16. A betegnek joga van a terminális (végső) ápoláshoz, és ahhoz, hogy méltósággal halhasson meg.

17. A betegnek joga van a család és barátok segítségében, lelki és anyagi támogatásában részesülni, tanácsokat kapni tőlük a bennfekvés egész ideje alatt. A beteg kérésére, a lehetőségekhez mérten, az ápolás és kezelés során törekedni kell a minél otthonosabb közeg megteremtésére.

18. A bennfekvő betegnek joga van a kórházon kívül tevékenykedő, akkreditált orvos által nyújtott orvosi szolgáltatások igénybe vételére is.

A 46/2003. számú törvény:  A betegek jogai

 

A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórházba beutalt beteg kötelességei:

1. A bennfekvő betegek a beutalás egész ideje alatt kötelesek szabályos kórházi felszerelést (öltözéket) viselni.

2. Tilos a betegek egyik osztályról a másikra történő átjárása, kivéve, ha ez vizsgálat miatt szükséges.

3. A beutalt beteg nem hagyhatja el az egészségügyi egységet kórházi öltözékben, az utcákon, parkokban ugyanis tilos az ilyen öltözékben való közlekedés.

4. Alkoholos italok fogyasztása és a dohányzás tilos a kórház területén.

5. A betegek kötelesek betartani a kórház és az osztály belső rendszabályzatát.

6. A betegek kötelesek tiszteletben tartani az egészségügyi intézményt, az orvosi és ápoló személyzet tagjait, valamint a többi beteget.

7. A betegek kötelesek tiszteletben tartani a rendet, a csendet, vigyázni a tisztaságra a kórtermekben, ebédlőkben, folyosókon.

8. Tilos a csendzavarás, a bútorzat és az osztály vagy a kórház javainak rongálása.

9. Audiovizuális eszközöknek az egységbe való behozatala csak az osztályvezető főorvos engedélyével lehetséges.

 

Menu