DECIZIA

Nr. 125 din 27 septembrie 2016

 

 

      Subsemnatul Dr. Demeter Ferenc, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2015 privind numirea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi încheierea pe durată determinată (3 ani) a contractului de management cu câştigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc,

În conformitate cu prevederile CAP. II-SĂNĂTATE, art. 1-3, alin. (2), (3) şi (4) al Legii nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;

        Și ca urmare a deciziei Comitetului director din data de 27.09.2016 privind aprobarea procentului concret de salarizare a gărzilor efectuate de medici în zilele lucrătoare şi zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale nu se lucrează, pentru trimestrul IV al anului 2016;

 

DISPUN:

 

Art. 1. Conform reglementării specifice personalului din sănătate, în unităţile sanitare, de asistenţă medicală unde activitatea se desfăşoară fără întrerupere, în 3 ture, personalul care lucrează lunar în toate cele 3 ture, precum şi personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 poate primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopţii un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele 3, respectiv două ture.

Art. 2 Munca prestată de personalul din unităţile sanitare în vederea asigurării continuităţii activităţii, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plăteşte cu un spor de 100% din salariul de bază al funcţiei îndeplinite. Munca astfel prestată şi plătită nu se compensează şi cu timp liber corespunzător.

Art. 3 Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuităţii asistenţei medicale în afara normei legale de muncă şi a programului de lucru de la funcţia de bază se salarizează:

-         cu un spor de 50% din tariful orar al salariului de bază în zilele lucrătoare

-         cu un spor de 100% din tariful orar al salariului de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale şi în celelalte zile în care, potrivit dispoziţiilor legale, nu se lucrează.

Art. 4. Pentru îndeplinirea dispoziţiei se însărcinează ec. Balázs Katalin, şef Serviciu RUNOS Art. 5 Prezenta decizie se afişează pe site-ul web al Spitalului Judeţean de Urgenţă şi se comunică Biroului de informaţii şi relaţii cu publicul şi Serviciului RUNOS.

 

 

Manager,

Dr. Demeter Ferenc

 

 

*******************

 

DECIZIA

Nr. 143 din 27 decembrie 2017

 

        Subsemnatul Dr. Demeter Ferenc, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc, numit prin Dispoziţia Preşedintelui Consiliului Judeţean Harghita nr. 252/2015 privind numirea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc şi încheierea pe durată determinată (3 ani) a contractului de management cu câştigătorul concursului organizat pentru ocuparea funcţiei de manager al Spitalului judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc;

        În conformitate cu prevederile, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și a modificărilor acesteia introduse prin OUG nr. 91/2017 și de Hotărârea Guvernului nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;

 

DISPUN:

 

Art. 1 Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul lunar brut, de care beneficiază personalul Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc, se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Art. 2 Pentru personalul care beneficiază de scutire de impozit pe venit, cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul lunar brut, se majorează cu 28,5% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Art. 3 În situaţia în care, începând cu 1 ianuarie 2018, salariile de bază, soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare sunt mai mari decât cele stabilite potrivit prezentei legi pentru anul 2022 sau devin ulterior mai mari ca urmare a majorărilor salariale reglementate, se acordă cele stabilite pentru anul 2022.

Art. 4 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se majorează salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată, la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,666 ore, în medie, pe lună, reprezentând 11,40 lei/oră.

Art. 5 Pentru personalul nou-încadrat salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcții similare. În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază pentru personalul nou-încadrat inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade profesionale, se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în anexe cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

Art. 6 Începând cu data de 1 ianuarie 2018 cota de impozitarea a veniturilor salariale va fi de 10% și se transferă în sarcina angajațiilor împreună cu contribuția la pensii pentru condițiile normale de lucru în cotă de 25% și contribuția la sănătate în cotă de 10%.

Contribuția asiguratorie pentru muncă în cotă de 2,25% și contribuția pentru condiții deosebite de muncă în cotă de 4% cade în sarcina angajatorului Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc.

Art. 7 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, personalul SJUM Ciuc care a beneficiat în anul 2017 de tichete de masă va beneficia de indemnizație de hrană în cuantumul lunar de a 12-a parte din două salarii de bază minime brute pe ţară garantate în plată.

Art. 8 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, se majorează salariul de bază avut cu 5% personalului care are ca atribuții principale de serviciu deținere de gestiune; primire, păstrare, și eliberare de bunuri, inclusiv personalului de specialitate al Farmaciei SJU M Ciuc.

Art. 9 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, beneficiază de deducere personală personalul cu funcție de bază la SJU M CIUC având venit salarial brut egal sau mai mic de 3.600, 00 lei.

Art. 10 Pentru îndeplinirea dispoziţiei se însărcinează doamna Balázs Katalin, şef Serviciu RUNOS.

Art. 11 Prezenta decizie se comunică Serviciului RUNOS.

 

 

Manager,

Dr. Demeter Ferenc

 

Kórházunkról:

Menu
Go to top