Szociális szolgáltatásokat nyújtó egységek/szervezetek listája:

 

1. Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház, Szociális Szolgáltatás

RO - 530173 Csíkszereda, Dr. László Dénes utca 2. szám

Tel: 0266 - 324 193; Fax: 0266 - 372 137 - belső: 612, Szolgálati mobil: 0732 500 595

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- A személyi adatok nélkül a sürgősségre kerülő személyek és hozzátartozóik azonosítása.

- A beutalásra nem kerülő, de magukat ellátni vagy hazajutni képtelen, kísérő nélküli személyek azonosítása.

- Szülők vagy más hozzátartozó által bántalmazott vagy elhagyott gyerekek azonosítása, tanácsadás, rendőrség, helyi tanácsok és a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság telefonon való értesítése.

- A családi erőszakos esetek azonosítása, tanácsadás, rendőrség értesítése.

- A részegen érkező személyek és hozzátartozóik felvilágosítása, nyilvántartásba vétele, bejegyzése a Drogellenes Központ jegyzékébe, a központba való irányítás és a szociális asszisztens javaslatainak mellékelése a vizsgálati lap mellé.

- Az öngyilkossági kísérletet elkövetett személyek és hozzátartozóiknak nyújtott tanácsadás, felvilágosítás, nyilvántartásba vétel, bejegyzés a Drogellenes Központ jegyzékébe, a központba való irányítás és a szociális asszisztens javaslatainak mellékelése a vizsgálati lap mellé.

- Erőszak áldozatainak azonosítása, tanácsadás az áldozatoknak és hozzátartozóiknak, a rendőrség telefonon való értesítése.

- A betegeknek a Szentegyházi Egészségügyi Központba való elhelyezésével járó lépések elvégzése.

- Az idős és/vagy kísérő nélküli, elhagyatott, gyenge anyagi és lakhatósági körülmények közötti, bántalmazott személyek azonosítása.

- Azoknak a szülő nőknek az azonosítása, akiknek születendő gyermeke veszélyeztetett helyzetben lehet (roma nők, munkanélküliek, pszichés problémás vagy alkohol problémás nők).

- Kiskorú, 16 év alatti szülő nők azonosítása.

- Hajléktalanok nyilvántartásba vétele, tanácsadás, szálláslehetőség ellenőrzése az Éjszakai Menhelyen, polgármesteri hivatal értesítése.

 

2. Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság

RO - 530140 Csíkszereda, Szabadság tér 5

Tel: 0266 - 314 711

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tevékenységi területek:

- Felnőttvédelem terén (magukra hagyott személyek, idős személyek, stb.): segítséget nyújt a nehézséggel küszködő személyeknek tanácsadással, valamint megfelelő szolgáltatások biztosításával - pénzbeli és más anyagi támogatások, jogi képviselet -, amelyek támogatják a bajba jutott személyt abban, hogy önállóan vagy családja segítségével átléphessen a kritikus helyzeten.

- Fogyatékossággal élő személyek védelme terén: szociális szolgáltatások, tanácsadás, ellátás, kezelés, rehabilitáció, szakképzési tanácsadás és szakképzés, illetve egyéb, a fogyatékossággal élő személy igényeinek megfelelő szolgáltatások által biztosítja jogaik védelmét. A fenti szolgáltatások a fogyatékosság mértékét igazoló bizonylat alapján vehetőek igénybe.

- Gyermek- és családvédelem terén: Hargita Megye Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatósága különböző szolgáltatások által biztosítja a gyermekek jogainak védelmét, mint tanácsadás, a gyerekek családból való kiszakadásának a megelőzése, védelmi szolgáltatásokat javasol és biztosít a nehézségekkel küszködő vagy fogyatékossággal élő gyermekek számára.

 

3. Megyei Kábítószer Megelőző, Felmérő és Tanácsadási Központ

RO - 530132 Csíkszereda, Nicolae Bălcescu utca 1. szám

Tel/fax: 0266- 311 200 

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

           

Projektek, kampányok, információs tevékenységek - oktatás - a közösség tudatosítása a dohányzás megakadályozására; az iskolákban, családban vagy közösségekben való alkohol- és kábítószerfogyasztás megelőzése; önkéntesek (diákok, egyetemisták, szakemberek) bevonásának elősegítése; a kábítószerfogyasztáshoz kapcsolódó megelőző tevékenységek, tanfolyamok, szemináriumok, konferenciák szervezése; intézményekkel, önkormányzatokkal és civil szervezetekkel való együttműködés.

 

4. Hargita Megyei Munkaügyi és Szociális Védelmi Igazgatóság

RO - 530140 Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 94. szám

Tel/fax: 0366 - 101 249; 0366 - 101 250; Fax: 0266 - 371 080; 0266 - 372 157

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

- Szervezi és összehangolja a szociális ellátási tevékenységeket megyei szinten;

- Együttműködik a szociális védelmet nyújtó non-profit szervezetekkel;

- Támogatja a gazdasági és költségvetési egységeket, a bérezéssel kapcsolatos rendelkezések helyes és konkrét betartásában, a munkaerő értékelésben és a kollektív munkaszerződések megkötésében;

- Támogatja a kollektív munkaszerződések tárgyalását, bejegyzését, nyilvántartását;

- Biztosítja a másodközölt, a felnőttek szakmai képzésével kapcsolatos 129/2000. számú Kormányrendelet és a végrehajtási szabályokat tartalmazó 522/2003. számú Kormányhatározat betartását;

- Az előírásoknak megfelelően alkalmazza a békéltetési vagy választóbizottsági eljárásokat összeférhetetlenségi esetekben.

 

5. A Hargita Megyei Mozgássérültek Szervezete

RO - 530211 Csíkszereda, Márton Áron utca 50. szám

Tel/fax: +40 (0)266 - 316 204; +40 (0)266 - 316 204

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A szervezet elsősorban a fizikailag sérült személyek védelmét biztosítja az érvényben lévő rendelkezések alapján és új törvénytervezetek kidolgozásával. A tevékenység kezdetén segélycsomagokat is osztottunk. Legtöbbször nem szerettük ezt, mert meggyőződésünk, hogy az ilyen embereknek nem adományokra van szükségük, hanem tiszteletre. A segélyek szétosztásánál kihangsúlyozódott, hogy ők milyen tehetetlenek, mert az állam nem támogatta semmivel és szükségük volt erre a segítségre. Adomány helyett ezeknek az embereknek munkahelyre volt szükségük és arra, hogy visszakaphassák magabiztosságukat, elnyerjék más emberek tiszteletét és megtalálják a társadalmi beilleszkedéshez vezető utat. Munkához való jogot követelt a testi fogyatékos emberek számára és esélyegyenlőséget a hátrányos helyzetűeknek.

 

6. Csibész Alapítvány és Ifjúsági Egyesület

RO - 530204 Csíkszereda, Kájoni utca 1. szám

Tel/fax: +40 (0)266 - 317 079

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Az alapítvány elsősorban támogatást nyújt a gyermekvédelmi hálózatból kikerülő fiatalok társadalmi beilleszkedéséhez.

 

7. Caritas Alapítvány - Gyulafehérvár

RO - 530203 Csíkszereda, Szék út 147. szám

Tel: +40 (0)266 - 315 763; Fax: +40 (0)266 - 313 101

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A Gyulafehérvári Caritas küldetése:

- a szeretetszolgálat, a karitatív lelkület terjesztése és a szociális igazságosság előmozdítása;

- szociálpolitikai elképzelések kigondolása és előmozdítása, irányzatok támogatása;

- a szegénységben élő, a társadalom peremére szorult embertársaink reintegrációja, tekintet nélkül azok nemzetiségi, vallási, faji, nemi vagy politikai hovatartozására;  

- a közösség fejlesztése;

- együttműködés a helyi, megyei és központi hatóságokkal, valamint hazai és külföldi civil szervezetekkel a szociális problémák enyhítése/megoldása érdekében;

- szakképzett és motivált emberi erőforrások biztosítása; 

- az emberi méltóság visszaadása minden embernek.

 

8. ÁRADAT Egyesület - Telefonos és online tanácsadás

RO - 530203 Csíkszereda, Szék út 147. szám

Tel: +40 (0)266 - 317 505

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

“Valakinek segítséget nyújtani annyit jelent, mint megerősíteni őt élete értelmében.”

Egyesületünk segítség akar lenni azok számára, akik a reménytelenség kultúrájában elvesztették önmagukat, identitásukat, Istenbe, a reménységbe vetett gyökerüket. Célunk az egyén lélekápolása, az önismeret, a lelki élet fejlesztése fiatalok és felnőttek körében egyaránt. Küldetésünknek tartjuk az élet kultúráját ily módon terjeszteni és építeni. 

 

 

 

 

Our Hospital:

Menu
Go to top